Free Ebook: Tải Tài Liệu Hướng Dẫn Việc Làm Tiếng Trung Miễn Phí

Ebook tuyệt vời này sẽ dạy bạn, từng bước một, làm thế nào để giúp mình tìm đúng Việc làm và đúng khả năng của mình với Tiếng Trung.

Tải ngay

PDF VÀ MP3 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI

0 49

Tải miễn phí bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm đào tạo và các trường đại học.

Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới hiện được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học và các trung tâm dạy tiếng Trung. Đây là bộ giáo trình học tiếng Trung từ cơ bản tới nâng cao giúp các bạn nắm vững đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc

 

 

LINK GOOGLE DRIVE

Giáo trình Hán ngữ quyển 1 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmaUI5UjNnbTRINGc

Giáo trình Hán ngữ 1 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmVFpIYTJ1cVJQbGM

Giáo trình Hán ngữ quyển 2 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmUmNwVm16aVdVLVE

Giáo trình Hán ngữ 2 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmdmRrT1g5T3NXc0E

Giáo trình Hán ngữ quyển 3 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmU2lOdW84NHZCak0

Giáo trình Hán ngữ 3 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmUVhsUmozRTlWaVE

Giáo trình Hán ngữ quyển 4 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmNWxZblpMamoyeEU

Giáo trình Hán ngữ 4 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmMHNtcWdDVlk0bjA

Giáo trình Hán ngữ quyển 5 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmSl9Xc3JYY1podDA

Giáo trình Hán ngữ 5 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmNmdfdkcyb1dGbFE

Giáo trình Hán ngữ quyển 6 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmTGZvTnVtamh6eTQ

Giáo trình Hán ngữ 6 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmS0czY3dhU2dXaTQ

===============

Link PDF (fshare):

Quyển 1: https://www.fshare.vn/file/VUE6CXDQDB8X

Quyển 2: https://www.fshare.vn/file/M96R4ZBCGZCH

Quyển 3: https://www.fshare.vn/file/5J2EKDSPTS8F

Quyển 4: https://www.fshare.vn/file/AWCPC9YV74MI

Quyển 5: https://www.fshare.vn/file/QW3GOUZ23W2C

Quyển 6: https://www.fshare.vn/file/WACMU6Z8VHGM

 

Link MP3 (fshare):

Quyển 1:  https://www.fshare.vn/file/6GIVNEQ9RSFI

Quyển 2:  https://www.fshare.vn/file/FMLT4Q44Y928

Quyển 3:  https://www.fshare.vn/file/TZ9YSUL4HSC2

Quyển 4:  http://www.mediafire.com/download/i92ewds81t255zl/nghe+HN+4+moi.rar

Quyển 5:  https://www.fshare.vn/file/KZ33W2AWJNCI

Quyển 6:  https://www.fshare.vn/file/UE43TL84MHAP

 

Các tài liệu tập viết chữ Hán đi kèm giáo trình Hán ngữ 6 quyển

===============

Link PDF (mediafire):

Quyển 1: http://bit.ly/1Iw4iTz

Quyển 2: http://bit.ly/1gPT4CN

Quyển 3: http://bit.ly/1gPTbOC

Quyển 4: http://bit.ly/1hnNNSX

Quyển 5: http://bit.ly/1MfnsmP

Quyển 6: http://bit.ly/1Pbdtxn

 

Link MP3 (mediafire):

Quyển 1:  http://bit.ly/1K7PjiH

Quyển 2:  http://bit.ly/1OVsOkW

Quyển 3:  http://bit.ly/1Mfn5sz

Quyển 4:  http://www.mediafire.com/download/i92ewds81t255zl/nghe+HN+4+moi.rar

Quyển 5:  http://bit.ly/1eXRUDn

Quyển 6:  http://bit.ly/1ISPHFd

Xem thêm tài liệu tại đây